novebytypovazskabystrica.eu https://www.novebytypovazskabystrica.eu/vykurovanie/

Výmenníková stanica

Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG PROJECT 2014-1 

Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG PROJECT 2014-1 je tlakovo závislé zariadenie určené na priame vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pre jednotlivé byty napojené na centrálny zdroj tepla 2-rúrkovým systémom. Ohrev teplej pitnej vody prebieha prietokovým spôsobom prostredníctvom výmenníka tepla a s prednostným ohrevom. Letný bypass zabezpečuje trvalo stálu teplotu vykurovacej vody pred bytovou stanicou v čase, keď za stanicou nedochádza k žiadnemu odberu. Výmenníková stanica HERZ PRESSBURG PROJECT 2014-1 zabezpečuje konštantnú teplotu a prietokové množstvo teplej pitnej vody aj pri kolísavom odbere alebo viacerých odberových intervaloch.

Technivký podklad si môžte pozrieť nižšie:

Návod na obsluhu HERZ Digitálneho hodinového termostatu si môžte pozrieť nižšie:

https://www.novebytypovazskabystrica.eu/vykurovanie/ novebytypovazskabystrica.eu