novebytypovazskabystrica.eu https://www.novebytypovazskabystrica.eu/parkovanie/

Parkovanie

Ku každému bytu je pridelené jedno parkovacie miesto, ktoré je nutné k bytu zakúpiť. 

Cena parkovacieho miesta je 5.000,- EUR.

https://www.novebytypovazskabystrica.eu/parkovanie/ novebytypovazskabystrica.eu