novebytypovazskabystrica.eu Nové byty Považská Bystrica predaj - KTO JE INVESTOR

                                        MIPA invest s.r.o.

Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 50 286 84, DIČ: 2120272759 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 32966/R.

ZHOTOVITEĽOM STAVBY JE RENOMOVANÁ STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ MGM, s.r.o., POVAŽSKÁ BYSTRICA.

Nové byty Považská Bystrica predaj - KTO JE INVESTOR novebytypovazskabystrica.eu