novebytypovazskabystrica.eu Predaj nových bytov v Považskej Bystrici - 2 - IZBOVÝ BYT Č. 03 - VZOROVÝ BYT

2-izbový byt na prízemí so štatkíkom - vzorový byt

Prízemie 2-izbový byt číslo 3 má celkovú výmeru 65,59 m2, zo toho výmera bytu je 56,71 m2 a výmera pivnice je 8,88 m2. 

Nový byt na predaj Krížna 336/2 v Považskej Bystrici.

P R E D A N É

Byt pozostáva zo vstupnej chodby so vstupom do kúpeľne, samostatného WC, šatníka, spálne a obývačky. Súčasťou obývačky je kuchynský kút so samostatnou špajzou. Z obývačky je vstup na balkón s obojstranne otváracími dvojkrídlovými dverami. 

V byte sú plávajúce podlahy v obytných miestnostiach, v chodbe dlažba. Interiérové dvere s obložkovými zárubňami. Kúpeľňa je vybavená vaňou, vodovodnými batériami, umývadlom so skrinkou a zrkadlom, svietidlom a vývodmi pre práčku. WC - geberit. Sociálne zariadenia sú vydláždené a obložené. 

Tento byt je vo vyhotovení jemne béžovej modernej farby. Kuchynská linka nie je súčasťou vybavenia. K bytu prislúcha pivnica, ktorá sa nachádza v suteréne bytového domu označená č.3 s výmerou 8,88 m2 bez okna. Byt si možte pozrieť vo fotogalérii, aj vo video-obhliadke na tejto stránke.

Ďalšou súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to vnútorná inštalácia, potrubné rozvody studenej a teplej vody,  ústredného kúrenia, elektroinštalácia, kanalizácia (okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie), poštová schránka a zriaďovacie prvky v zmysle projektovej dokumentácie a schválených zmien. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a príslušenstva umiestneného mimo byt vrátane zárubní a hlavnými prívodmi studenej vody od hlavných uzatváracích ventilov pre priestor a elektrickými ističmi pre tento priestor a zariadením na reguláciu individuálneho vykurovania a ohrevu teplej vody a účastníckymi zásuvkami telefónu, zaústením resp. pripojením do stúpacích vedení vrátane týchto pripojovacích miest a zaústení. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v stanovených podieloch podľa podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. 

Popis spoločných častí bytového domu 

Spoločné časti bytového domu sú nevyhnutné pre jeho podstatu, bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to základy domu, strecha a povala, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Popis spoločných zariadení budovy obytného domu

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú zariadenia určené na spoločné užívanie, ktorými sú vchodové dvere s elektrickým vrátnikom a zádverím, únikový východ v zadnej časti bytového domu, schodiská a ich zábradlia, vstupná hala, tri skladovacie miestnosti, chodby, voľná povala. V suteréne bytového domu sa nachádza technická miestnosť pre upratovačku so šatňou s prírodným vetraním, výlevkou a umývadlom a samostatným WC, technická miestnosť pre výmenníkovú stanicu (ÚK a voda). Bleskozvody, spoločné televízne antény, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne, požiarne zariadenia, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Predaj nových bytov v Považskej Bystrici - 2 - IZBOVÝ BYT Č. 03 - VZOROVÝ BYT novebytypovazskabystrica.eu